Επιστροφή προϊόντων

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές μέσα σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους και μόνο για αντικατάστασή τους με άλλο όμοιο προϊόν. Οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση προϊόντος είναι οι εξής:

Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση.

Σε όσα φέρουν ταινία ασφαλείας, θα πρέπει αυτή να είναι άθικτη.

Η συσκευασία θα πρέπει να έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση. Σε όποια άλλη περίπτωση, η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της επιστροφής προϊόντος.

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, υποχρεούστε να ενημερώσετε το κατάστημα μας. Μόνο σε περίπτωση δικού μας λάθους τα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη.

Εγγύηση

Όλα μας τα προϊόντα καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από την εγγύηση και τους όρους που δίνει το εκάστοτε εργοστάσιο κατασκευής τους. Η απόδειξη αγοράς και η άθικτη συσκευασία είναι απαραίτητη. Όλα μας τα είδη ελέγχονται πριν από την αποστολή τους για τυχόν ζημιές.

Η εγγύηση καλύπτει ζημίες που οφείλονται αποκλειστικά στο ίδιο το προϊόν, λόγω δυσλειτουργίας του και όχι ζημιές που έχουν προκληθεί από εξωτερικό παράγοντα ή λόγω κακής τοποθέτησης και συναρμολόγησης του ή λόγω κακής χρήσης του, ή λόγω χρήσης διαφορετικής από αυτή για την οποία έχει κατασκευαστεί (π. χ αγωνιστική χρήση χωρίς να το ορίζουν οι προδιαγραφές του).

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων. Η μεταφορά γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή και διέπεται από τους όρους του εκάστοτε μεταφορέα.

Επιστροφή χρηματικού ποσού

Μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο προϊόν για αντικατάσταση προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων.

Προϊόντα όπως Λάμπες - Δισκόπλακες - Τακάκια - Ηλεκτρονικά μέρη δεν καλύπτονται από εγγύηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων. Η μεταφορά γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή και ορίζεται από τους όρους της μεταφορικής εταιρίας.