BestPrice.gr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας προσπαθεί να προσφέρει στους επισκέπτες της υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις τους, στοχεύοντας πάντα στην προστασία της ιδιωτικότητας τους και των πληροφοριών, που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας. 

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την οποία αποδέχεστε με την επίσκεψη στον ιστότοπο μας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με το ποια δεδομένα συλλέγονται, για ποιο σκοπό, πως επεξεργάζονται, για πόσο διάστημα διατηρούνται από εμάς και ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των ως άνω δεδομένων. 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679), με βάση τις σχετικές αποφάσεις και κανονισμούς της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και σύμφωνα με κάθε ειδικότερη σχετική διάταξη ευρωπαϊκού ή ελληνικού νομοθετήματος.  


  1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποια δεδομένα συλλέγουμε. 


1.1. Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά άμεσα ή έμμεσα σε ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δικαιωμάτων»). Τα προσωπικά σας δεδομένα μας τα παρέχετε μόνο όταν θελήσετε να παραγγείλετε κάποιο προϊόν από τον ιστότοπο μας, οπότε συλλέγουμε τα δεδομένα εκείνα, που είτε μας παρέχονται απευθείας από εσάς είτε μας παρέχονται με αυτοματοποιημένα μέσα. 


1.2. Στην πρώτη κατηγορία, των δεδομένων που μας παρέχετε εσείς, ανήκουν μεταξύ άλλων στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμο σας,  η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο. Πρόκειται για τα στοιχεία, που μας δίδετε κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας. Παράλληλα, συλλέγουμε και στοιχεία, που αφορούν στις αγορές σας, όπως ποια είναι τα προϊόντα που αγοράσετε, την ημερομηνία και την αξία της πραγματοποιηθείσας συναλλαγής. 


1.3. Στη δεύτερη κατηγορία των δεδομένων, που μας παρέχονται με αυτοματοποιημένα μέσα, συλλέγουμε δεδομένα, που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου ή/και αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο desktop, το laptop, το tablet ή την κινητή σας συσκευή, όπως τη διεύθυνση IP, τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, τον είδος της συσκευής που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες που αναζητήσατε κ.α. 
2. Σκοπός συλλογής των ως άνω δεδομένων.


Τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας μόνο για την εξυπηρέτηση καθορισμένων με την παρούσα, ρητών και νόμιμων σκοπών, ενώ είναι σαφές ότι δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων από αυτά που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών μας. Οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετεί η συλλογή των δεδομένων είναι οι κάτωθι:


2.1. Παροχή υπηρεσιών: κατά την αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα μας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσει να ολοκληρώσει την πραγματοποιούμενη συναλλαγή, να εκδώσει τιμολόγια, να αποστείλει τα προϊόντα στον πελάτη και να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες σας με τον βέλτιστο τρόπο. Παράλληλα, η Εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την βελτίωση της επικοινωνίας μαζί σας, ούτως ώστε να γίνεται καλή εκτέλεση των υπηρεσιών μας και να επιλύονται τυχόν παράπονα. Στο πλαίσιο αυτό, τα συλλεγόμενα προσωπικά σας δεδομένα μας βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την πλοήγηση και χρήση του ιστότοπου μας εξασφαλίζοντας σας την ευκολότερη και απρόσκοπτη λειτουργία του. Η δε διατήρηση των δεδομένων σας και του ιστορικού χρήσης των υπηρεσιών μας, μας βοηθούν στην εξαγωγή και τη χρήση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων, ούτως ώστε να παρακολουθούμε την ανταπόκριση των πελατών μας στις υπηρεσίες μας και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τη δομή του ιστότοπου μας. 


2.2. Προωθητικές ενέργειες και αποστολή ενημερωτικού υλικού: με την καταχώριση των δεδομένων σας στον ιστότοπο μας, μας δίνετε τη δυνατότητα να σας ενημερώνουμε για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και προσφορές/εκπτώσεις μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, τηλεφώνου κι άλλων ηλεκτρονικών μέσων.


2.3. Νομικές υποχρεώσεις: τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας μπορούν να παρασχεθούν στις αρμόδιες αρχές και να επεξεργάζονται με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα. Ενδέχεται να τα διατηρήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση ενός εγκλήματος. 


3. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και από ποιον επεξεργάζονται


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη. Τα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας, οι οποίοι - για τους προαναφερθέντες και μόνο σκοπούς – αποθηκεύουν δεδομένα σας στο όνομα και για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας, ώστε να σας αποσταλούν τα προϊόντα, που αγοράσατε, να σας ενημερώσουμε για τις προωθητικές μας ενέργειες ή για υπηρεσίες, που πιστεύουμε με βάση την χρήση σας ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και να εξασφαλίζεται η εν γένει καλή λειτουργία του ιστότοπου μας. 


4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας. 


4.1. Η χρονική περίοδος κατά την οποία διατηρούμε τα δεδομένα, που έχουμε συλλέξει, είναι η απολύτως αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών συλλογής τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας δύναται να τα αποθηκεύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό επιτάσσει η ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, φορολογικών, λογιστικών, ασφαλιστικών και άλλων υποχρεώσεων, ή η εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος.  


4.2. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προβαίνουμε σε ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της διαγραφής των αναγνωριστικών προσωπικού χαρακτήρα στις εγγραφές αποθηκευμένων δεδομένων, ούτως ώστε να μη σχετίζονται πλέον με εσάς, για την εξυπηρέτηση στατιστικών και ερευνητικών σκοπών. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς περαιτέρω συγκατάθεση σας. 


5. Χρήση cookies


5.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και την καλύτερη εμπειρία σας. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου (text files), τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) σας, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες για την επίσκεψη σας, τις επιλογές σας, τη συχνότητα χρήσης, κι έτσι την επόμενη φορά οι πελάτες μας εξασφαλίζουν μία πιο άνετη και λειτουργική περιήγηση στον ιστότοπο μας. Μέσω των cookies αποκτάμε τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας και να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα μας, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή ή την απόκλισή τους για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή και γενικά. Η μη αποδοχή των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας.


5.2. Οι κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο μας.


5.2.1. Αναγκαία cookies:  πρόκειται για τα cookies «πρώτου αποδέκτη» για τη συλλογή των οποίων δεν απαιτείται η συγκατάθεση σας, αφού χωρίς αυτά περιορίζεται η εμπειρία πλοήγησης σας και καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του ιστότοπου μας. Χάρη σε αυτά τα cookies έχετε τη δυνατότητα να περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας, να πραγματοποιείτε προσθήκη προϊόντων στο καλάθι ή αποθήκευση τους στη wishlist, να ολοκληρώνετε την παραγγελία σας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής. 


5.2.2. Cookies απόδοσης, ανάλυσης και έρευνας: αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συλλέγουμε πληροφορίες για τον τρόπο, με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο μας ως ανώνυμος χρήστης, όπως ο αριθμός των επισκέψεων σας και των επιστροφών σας σε αυτόν, οι λέξεις κλειδιά, που χρησιμοποιείτε κατά την αναζήτηση, η τοποθεσία (όπως χώρα, πόλη) από την οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση σας, και έτσι είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. 


5.2.3. Cookies διαφήμισης: πρόκειται για cookies που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες, που επισκέπτεστε, και τις ενέργειες που πραγματοποιείτε ηλεκτρονικά, με σκοπό την αποτύπωση των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων σας και ακολούθως την προβολή μόνο σχετικών διαφημίσεων, που να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία, που σας προσφέρουμε. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να μοιραζόμαστε τις ως άνω πληροφορίες με τρίτους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικών μέσων, ανάλυσης και διαφήμισης, ούτως ώστε να τις συσχετίζουν με πληροφορίες, που έχουν συλλέξει εκείνοι από εσάς. Τόσο τα cookies διαφήμισης, που εγκαθίστανται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας, όσο και εκείνα που εγκαθίστανται από τους άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω ημών, απαιτούν τη συγκατάθεση σας, οπότε σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συλλέγονται δεδομένα σας με σκοπό τη διαφήμιση, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτό ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. 


6. Μεταβίβαση της επιχείρησης


Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης ή πώλησης ή άλλης μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα, και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με τον ισχύοντα νόμο προστασίας δεδομένων.  Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων. 


7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών. 


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 15 ετών, χωρίς να έχει δοθεί η ψηφιακή συναίνεση του γονέα, σε περίπτωση δε που δεδομένα ενός παιδιού συλλεγούν κατά λάθος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας θα τα διαγράψει αμέσως μόλις το αντιληφθεί χωρίς ουδεμία καθυστέρηση. 


8. Τα δικαιώματα σας.


8.1. Δικαίωμα ανάκλησης: Στις περιπτώσεις, που έχετε δώσει τη συγκατάθεση της για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διακόψουμε την επεξεργασία. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης σας. 


8.2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων επεξεργάζονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας και να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Μπορούμε, επίσης, να σας χορηγούμε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέχθηκαν και διατηρούνται από εμάς, για περισσότερα δε αντίγραφα έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε εύλογη χρέωση σας. 


8.3. Δικαίωμα στη λήθη και δικαίωμα περιορισμού. Το δικαίωμα στη λήθη σημαίνει ότι έχετε δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, αλλά και τη διαγραφή τους σε περίπτωση, που έχετε έννομο συμφέρον προς τούτο, εκτός εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας διατηρεί υπέρτερο έννομο συμφέρον για τη διατήρηση τους, και ενδεικτικά σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση ή για την τήρηση νομικής υποχρέωσης μας ή την εκπλήρωση καθήκοντος ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής τους, ή να ζητάτε την διατήρηση τους όταν εμάς δεν μας είναι πλέον χρήσιμα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε εσείς για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών σας αξιώσεων, ή να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους σε περίπτωση, που έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης, κι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου έννομου συμφέροντος. 


8.4. Δικαίωμα φορητότητας: μπορείτε να ζητήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον, τρίτον, υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία γίνεται υπό τη συγκατάθεση σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος. 


8.5. Δικαίωμα εναντίωσης: στην περίπτωση κατά την οποία προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων άνευ συγκατάθεσης σας, αλλά λόγω εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας ή τρίτου, διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή και να μας υποδείξετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από το αρχείο μας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, στον βαθμό που επιθυμείτε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας υποχρεούται να συνεχίσει την επεξεργασία των δεδομένων, μόνο στην περίπτωση που διατηρεί προς τούτο υπέρτερο νομικό συμφέρον ή αποσκοπεί στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 


8.6. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: εάν πιστεύετε ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).7. Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής.


Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δύναται να τροποποιείται, να αναθεωρείται και να βελτιώνεται περιοδικά, καθώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας επεκτείνει και ενημερώνει την ιστοσελίδα της. Στο πλαίσιο αυτό σας συστήνουμε να διαβάζετε την παρούσα δήλωση κατά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σας. 


Τα ως άνω νόμιμα δικαιώματα σας μπορείτε να τα ασκείτε εγγράφως αποστέλλοντας σχετική επιστολή στη διεύθυνση:Τατοΐου 72, Μεταμόρφωση 144 51 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail: [email protected]


Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.